บริการของเรา Services

 • ตรวจ และวินิจฉัยโรคช่องปาก (Oral Diagosis)
  ตรวจแบบสมบูรณ์ ถ่ายภาพเอ็กซเรย์พาโนรามิก(OPG) ระบบดิจิตอล
 • เวชศาสตร์ช่องปาก (Oral Medicine)
  แผลในปาก เชื้อราในช่องปาก อาการแสบร้อน ปลายประสาทอักเสบ (Oral medicine : ulcer, malignant lesion)
 • ทันตกรรมบูรณะ (Operative dentistry)
  อุดฟัน (Filling), บูรณะฟันเพื่อความสวยงาม (Esthetics), ฟอกสีฟัน (Bleaching, Whithening), วีเนียร์ (Veneer)
 • รักษารากฟัน (Endodontics)
  รักษารากฟันด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Root canal treatment under microscope)
 • ปริทันตวิทยา (Periodontics)
  รักษาโรคเหงือก (Gum diseases) และเนื้อเยื่อรอบฟัน (Periodontitis), ขูดหินปูน (Scaling and cleaning), เกลารากฟัน (Root planing), ผ่าตัดเหงือก (Periodontic surgery)
  (Periodontics : Scaling, Root planning, cleaning )
 • ศัลยศาสตร์ช่องปาก (Oral surgery)
  ถอนฟัน ผ่าฟันคุด และอื่นๆ
 • ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)
  ใส่ฟันปลอมแบบติดแน่น (Fixed denture & Crown & Bridge)) หรือถอดได้ (Removable denture)
 • ทันตกรรมบดเคี้ยว และข้อต่อขากรรไกร (Temporomandibular disorder)
  เฝือกสบฟัน (Occlusal splint) โรคของข้อต่อขากรรไกร (Occlusion)
 • ทันตกรรมจัดฟันจัดฟัน (Orthodontics)
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric dentistry)
 • รากฟันเทียม (Dental Implant)


morpromATK

แผนที่

CDJ Dental Clinic
10 Sukkhasem st., Suthep , Muang , Chiang Mai
TEL: 053-400168
Mobile: 086-9206565
E-mail: cdjdentalclinic@gmail.com
ทีมงาน

คลินิกทันตกรรมทำฟัน CDJ เชียงใหม่ โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญ เครื่องมือที่ทันสมัยมีคุณภาพสูง และระบบป้องกันการติดเชื้อที่ได้รับรองมาตรฐาน เพิ่มเติม >

เกี่ยวกับเรา

ซีดีเจ คลินิกทันตกรรม (CDJ dental clinic) เป็นผลิตผลทางทันตกรรมที่ต่อยอด และสืบสานเจตนารมย์เดิมจาก สัมพันธ์-ธนะเพ็ญ คลินิกทันตกรรม คำว่า CDJ เป็นคำย่อที่มาจาก 3 แหล่งที่มา ได้แก่ Cementodentinal junction, Community and Dentist Junction และ Creativity in dental journey เราจะทำความรู้จักกันให้มากขึ้นผ่านคำทั้งสามนี้ เพิ่มเติม >

ติดต่อเรา

CDJ Dental ถนนสุขเกษม ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เบอร์โทร 053-400-168 แผนที่ >>